En illustrasjon av en åpen bærbar PC med en blyant og linjal i et X-mønster med teksten "WCAG 2.2" øverst og symbolet for universell utforming til høyre for dette.

Avsløring av WCAG 2.2: Neste nivå av inkluderende design

Skrevet av: Emily Jenkins på november 13, 2023

Innledning

Det skjer stadig nye ting innen webdesign. Og det siste tilskuddet til Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), WCAG 2.2, har nettopp debutert. Det innebærer et nytt sett med nye og oppdaterte retningslinjer som vil få varig innvirkning på både ny og eksisterende design. Dette er en viktig seier for inkluderende design, ettersom WCAG 2.2 tar et stort skritt i retning av å løse noen av de vedvarende problemene som har skapt hodebry for brukerne.

Det kan riktignok kreve en viss innsats å implementere disse oppdateringene, spesielt når det gjelder ettermontering av eksisterende design. Men det er utvilsomt verdt det. Når alt kommer til alt, er dette en investering i å gjøre produktet ditt mer inkluderende og brukervennlig for alle. Så la oss gå rett på sak og se nærmere på hva WCAG 2.2 innebærer, og hvordan du som designer sømløst kan integrere endringene i arbeidet ditt.

Retningslinje 2.5 - Inndatamodaliteter

Retningslinje 2.5 i WCAG 2.2 introduserer to viktige endringer, som først og fremst fokuserer på forbedringer i funksjonalitet utover tastaturinteraksjoner.

2.5.7 Draggable bevegelser (AA)

Hva er draggable bevegelser?
Denne retningslinjen anbefaler at du kopierer drabevegelser som bruker musen, med enklere alternativer for pekeren, som å trykke eller klikke. Når du drar, må du trykke eller klikke for å starte bevegelsen, holde musepekeren nede mens du beveger den, og slippe den for å fullføre handlingen.

Hvorfor er denne retningslinjen viktig?
Det er ikke alle brukere som kan utføre drabevegelser nøyaktig, noe som kan føre til at de ikke får tilgang til visse funksjoner. Denne retningslinjen er til fordel for brukere med nedsatt bevegelighet, skjelving og problemer med finmotorikken.

Slik integrerer du denne retningslinjen i designene dine
Identifiser hvor det er behov for drabevegelser, og sørg for at en alternativ trykk/klikkbevegelse er tilgjengelig, for eksempel opp/ned- eller venstre/høyre-knapper. Husk at løsningene kan variere avhengig av konteksten, så det er viktig å være kreativ for å finne det beste alternativet. En god balanse mellom funksjonalitet og tilgjengelighet sikrer at alle brukere kan bruke produktet på en effektiv måte.

2.5.8 Målstørrelse (minimum) (AA)

Hva er målstørrelse?
Denne oppdateringen krever at alle pekerinnganger (f.eks. knapper) må ha en størrelse på minst 24×24 CSS-piksler.

Hvorfor er denne retningslinjen viktig?
Større kontroller forenkler aktiveringen, spesielt for brukere med fingerferdighetsproblemer når det er liten avstand mellom målene.

Slik integrerer du denne retningslinjen i designene dine

Utform nettsteder og apper slik at pekeren oppfyller minstekravet til størrelse. Bruk større mål for viktige kontroller, og øk avstanden mellom mål med kort avstand for å redusere risikoen for feil aktivering.

Retningslinje 2.4 Navigerbar

Denne retningslinjen fokuserer på å gjøre det mulig for brukerne å navigere, finne innhold og forstå hvor de befinner seg på en nettside.

2.4.11 Fokus ikke skjult (minimum) (AA)

Hva er Focus Not Obscured?
Når en bruker fokuserer på et element med tastaturet, må det i det minste være delvis synlig, helst helt synlig. Dette sikrer at brukerne vet hvor de befinner seg og gjør det lettere å navigere.

Hvorfor er denne retningslinjen viktig?
Uklare fokuselementer kan føre til forvirring og feil navigering på siden. Brukere med belastningsskader eller andre funksjonshemninger drar nytte av dette kravet.

Slik integrerer du denne retningslinjen i designene dine
Ta hensyn til tabuleringsrekkefølgen og tastaturnavigering. Ideelt sett bør du sørge for at fokuselementet alltid er synlig. Hvis det ikke er mulig, bør du redusere antall tilfeller der fokuselementer er skjult.

2.4.12 Fokus ikke skjult (forbedret) (AAA)

Dette AAA-suksesskriteriet krever at elementet i fokus må være fullt synlig uten at noe forfatterskapt innhold skjuler det.

2.4.13 Fokus utseende (AAA)

Dette suksesskriteriet tar fokusindikatorer til neste nivå, og krever at fokusindikatorene oppfyller spesifikke krav til kontrast og størrelse.

2.4.14 Fokusutseende (forbedret) (AAA)

Utover minimumskravene stiller dette kriteriet ytterligere krav til kontrast og størrelse på fokusindikatorene.

Retningslinje 3.2 Forutsigbar

Denne retningslinjen har som mål å få nettsider til å vises og fungere forutsigbart.

3.2.6 Konsekvent hjelp (A)

Hva er konsekvent hjelp?
Denne retningslinjen krever konsekvent plassering av hjelpemekanismer, inkludert kontaktinformasjon, selvhjelpsalternativer og automatiserte mekanismer som chatbots, på alle nettsider.

Hvorfor er denne retningslinjen viktig?
Konsekvent plassering av hjelpemidler gjør det enklere for brukere, spesielt de med nedsatt funksjonsevne, å få tilgang til hjelp under hele reisen.

Slik integrerer du denne retningslinjen i designene dine
Sørg for at hjelpemekanismene er konsekvent plassert, lett tilgjengelige og følger et enhetlig designmønster på alle sider.

Retningslinje 3.3 Hjelp til innspill

Denne veiledningen hjelper brukerne med å unngå og korrigere feil.

3.3.7 Overflødig oppføring (A)

Hva er redundant oppføring?
Det frarådes å legge inn overflødig informasjon. Informasjon som brukeren oppgir, bør fylles ut automatisk eller være lett tilgjengelig når den trengs igjen i samme økt.

Hvorfor er denne retningslinjen viktig?
Mindre behov for å skrive inn informasjon flere ganger reduserer den kognitive innsatsen og forbedrer brukeropplevelsen.

Slik integrerer du denne retningslinjen i designene dine
Implementere mekanismer for automatisk utfylling av tidligere inntastet informasjon ved behov.

3.3.8 Tilgjengelig autentisering (minimum) (AA)

Hva er tilgjengelig autentisering?
Dette kriteriet fraråder bruk av gåter eller kognitive tester (som CAPTCHA) for innlogging. Slike tester kan være utfordrende for brukere med kognitive funksjonsnedsettelser.

Hvorfor er denne retningslinjen viktig?

Tilgjengelig autentisering sikrer at personer med nedsatt funksjonsevne kan delta fullt ut i aktiviteter på nettet. Det bryter ned barrierer som kan hindre brukere med syns-, kognitive, motoriske eller andre funksjonsnedsettelser i å få tilgang til viktige tjenester, foreta kjøp eller delta i ulike interaksjoner på nettet.

Slik integrerer du denne retningslinjen i designene dine
Utform innloggingsinteraksjoner uten å bruke gåter eller kognitive tester.

3.3.9 Tilgjengelig autentisering (forbedret) (AAA)

Dette AAA-kriteriet går lenger og forbyr gjenkjenning av objekter eller bilder eller medier som brukeren har levert under påloggingsprosessen.

Alt dette for å si...

WCAG 2.2 innebærer altså en rekke forbedringer som ikke bare øker tilgjengeligheten, men også forbedrer den generelle brukeropplevelsen. Som designer har du en unik mulighet til å gjøre nettet mer inkluderende og brukervennlig helt fra starten av. Ved å omfavne disse endringene vil du ikke bare krysse av i samsvarsbokser, men aktivt arbeide for å skape en sømløs og tilgjengelig nettopplevelse for alle brukere.

Tilbake til toppen

Du kan også være interessert i:

 • Tips om tilgjengelighet i InDesign

  Posted in Digital tilgjengelighet, Dokumenttilgjengelighet on februar 16, 2023

  Sørg for at alle overskrifter merkes riktig ved eksport ved hjelp av avsnittstiler og innstillingene for eksportmerking. Det er viktig at alle overskriftene i dokumentet er merket med...

  Les innleggetEn illustrasjon av et dokumentvindu med Adobe InDesign-ikonet nederst i høyre hjørne.
 • Holdningsendring og engasjement for å levere tilgjengelige dokumenter

  Posted in Dokumenttilgjengelighet on oktober 4, 2023

  I en tid preget av raske teknologiske fremskritt og et stadig økende fokus på inkludering, gjennomgår måten vi tilnærmer oss dokumenttilgjengelighet på en betydelig endring. I dag, mer enn noen gang før, er...

  Les innleggetGrackleDocs
 • Forstå GrackleScan-karakteren din

  Posted in Digital tilgjengelighet, Dokumenttilgjengelighet on februar 7, 2023

  Når du mottar de månedlige GrackleScan-rapportene dine, ønsker vi å gi deg innsikt i karakterene dine. Hva betyr karakteren din? Karakter Betydning Forklaring A+ Bestått All tilgjengelighet og samsvar...

  Les innleggetGrackle Scan