Internationale standarder for webtilgængelighed

Skrevet af: GrackleDocs den 10. april 2023

Webtilgængelighedsstandarder er retningslinjer, der hjælper med at sikre, at hjemmesider og digitalt indhold er tilgængeligt for personer med handicap. Disse standarder er designet til at give lige adgang til information og tjenester for alle brugere, uanset deres evner.

Her er nogle af de mest anerkendte standarder for webtilgængelighed:

 1. Retningslinjer for tilgængelighed af webindhold (WCAG): WCAG er et sæt retningslinjer udviklet af World Wide Web Consortium (W3C), der giver en ramme for at gøre webindhold tilgængeligt for personer med handicap. Retningslinjerne er organiseret i tre niveauer (A, AA, AAA) og dækker en række tilgængelighedsspørgsmål, herunder visuelle, auditive og kognitive handicap.
 2. Amerikansk lov om handicappede (ADA): ADA er en amerikansk lov, der forbyder diskrimination af personer med handicap i offentlige rum, herunder hjemmesider. ADA indeholder retningslinjer for webtilgængelighed, som kræver, at hjemmesider skal være tilgængelige for personer med handicap, herunder personer, der er blinde, døve eller har begrænset mobilitet.
 3. Afsnit 508 i Rehabiliteringsloven: Afsnit 508 er en amerikansk lov, der kræver, at føderale agenturer gør deres elektroniske og informationsteknologiske udstyr tilgængeligt for personer med handicap. Loven indeholder retningslinjer for webtilgængelighed, herunder krav til alternativ tekst, tastaturtilgængelighed og undertekster.
 4. Den Europæiske Unions direktiv om webtilgængelighed: EU's direktiv om webtilgængelighed kræver, at offentlige hjemmesider og mobilapplikationer skal være tilgængelige for personer med handicap. Direktivet indeholder retningslinjer for webtilgængelighed, herunder krav om alternativ tekst, tastaturtilgængelighed og lydbeskrivelser.

Hvad er de fire hovedkategorier i retningslinjerne for tilgængelighed af webindhold (WCAG)?

Retningslinjerne for tilgængelighed af webindhold (WCAG) er et sæt retningslinjer udviklet af World Wide Web Consortium (W3C), der giver en ramme for at gøre webindhold tilgængeligt for personer med handicap. WCAG er organiseret i fire hovedkategorier, også kendt som "principper", som er som følger:

 1. Det kan mærkes: Princippet om opfattelighed fokuserer på at sikre, at webindhold kan opfattes af alle brugere, også dem med visuelle, auditive og kognitive handicap. Dette omfatter at give alternativ tekst til billeder, billedtekster til videoer og beskrivende overskrifter til indhold.
 2. Kan betjenes: Funktionsprincippet fokuserer på at sikre, at webindhold kan betjenes af alle brugere, også dem med bevægelseshandicap. Det omfatter tastaturnavigation og tilstrækkelig tid til, at brugerne kan udføre opgaverne.
 3. Forståeligt nok: Princippet om forståelighed fokuserer på at sikre, at webindhold er forståeligt for alle brugere, også dem med kognitive handicap. Det indebærer at bruge et klart sprog og organisere indholdet på en logisk og konsekvent måde.
 4. Robust: Det robuste princip fokuserer på at sikre, at webindhold er kompatibelt med en bred vifte af hjælpeteknologier, herunder skærmlæsere og talegenkendelsessoftware. Dette omfatter brug af standard markup og at undgå afhængighed af proprietære teknologier.

Hvad er WCAG 2.1 AA-standarder?

WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines 2.1 Level AA) er et sæt standarder udviklet af World Wide Web Consortium (W3C), der giver retningslinjer for at gøre webindhold mere tilgængeligt for personer med handicap. WCAG 2.1 AA-standarderne anses for at være de mest aktuelle og omfattende retningslinjer for webtilgængelighed og er i vid udstrækning vedtaget af regeringer, virksomheder og organisationer over hele verden.

WCAG 2.1 AA-standarderne bygger på den tidligere version af retningslinjerne (WCAG 2.0) og omfatter yderligere krav til tilgængelighed af webindhold. Nogle af de vigtigste krav i WCAG 2.1 AA-standarderne omfatter:

 1. Alternativ tekst til billeder: Alt indhold, der ikke er tekst, herunder billeder, skal have alternative tekstbeskrivelser der formidler den samme information som billedet.
 2. Undertekster og lydbeskrivelser: Multimedieindhold, herunder videoer og lyd, skal have undertekster og/eller lydbeskrivelser for at sikre tilgængelighed for personer med hørehandicap.
 3. Tastaturnavigation: Hjemmesider skal kunne navigeres udelukkende ved hjælp af et tastatur for at sikre tilgængelighed for personer med bevægelseshandicap.
 4. Kontrast og farve: Kontrasten mellem tekst og baggrund skal opfylde visse standarder for at sikre læsbarhed for personer med nedsat syn.
 5. Hjælp til input: Hjemmesider skal yde hjælp til brugere, når der opstår fejl under indsendelse af formularer, for at sikre tilgængelighed for personer med kognitive handicap.

Er WCAG 2.1 et lovkrav i USA?

Ja, WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1) betragtes som et lovkrav i USA. Americans with Disabilities Act (ADA) henviser ikke specifikt til WCAG, men den kræver, at offentlige lokaler, herunder hjemmesider, skal være tilgængelige for personer med handicap. Domstolene har fortolket ADA til også at gælde hjemmesider og har i stigende grad brugt WCAG som en standard for webtilgængelighed.

Ud over ADA er der andre love og regler, der kræver overholdelse af WCAG 2.1 i USA. Section 508 i Rehabilitation Act kræver, at føderale agenturer gør deres elektroniske og informationsteknologiske udstyr tilgængeligt for personer med handicap, og WCAG 2.1 er en af de anerkendte standarder for overholdelse. 21st Century Communications and Video Accessibility Act kræver også, at videoindhold gøres tilgængeligt, og WCAG 2.1 er en af de standarder, der kan bruges til at sikre overholdelse.

Selvom der ikke er nogen specifik lov, der kræver overholdelse af WCAG 2.1, betragtes den som en anerkendt standard for webtilgængelighed i USA. Hvis man ikke overholder retningslinjerne for webtilgængelighed, kan det resultere i retssager og sanktioner, herunder bøder og sagsomkostninger. Det er vigtigt for virksomheder og organisationer at forstå kravene til webtilgængelighed og tage skridt til at sikre overholdelse.

Er WCAG 2.1 et lovkrav i EU?

Ja, WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1) er et lovkrav i Den Europæiske Union (EU). EU's direktiv om webtilgængelighed kræver, at offentlige hjemmesider og mobilapplikationer overholder WCAG 2.1 på et minimumsniveau på AA.

EU's direktiv om webtilgængelighed blev vedtaget i 2016 og kræver, at EU's medlemslande sikrer, at offentlige organers hjemmesider og mobilapplikationer er tilgængelige for alle brugere, herunder personer med handicap. Direktivet blev omsat til national lovgivning af medlemslandene i september 2018 og trådte i kraft den 23. september 2019.

EU's direktiv om webtilgængelighed kræver, at offentlige myndigheder sikrer, at deres hjemmesider og mobilapplikationer opfylder følgende krav:

 1. Overholder WCAG 2.1 på et minimumsniveau af AA.
 2. Offentliggør en tilgængelighedserklæring, der beskriver tilgængelighedsniveauet for hjemmesiden eller mobilapplikationen.
 3. Giv brugerne en feedback-mekanisme til at rapportere tilgængelighedsproblemer.
 4. Gennemfør regelmæssig test og evaluering af tilgængelighed.
 5. Giv tilgængelige alternativer til ikke-tilgængeligt indhold.

Overordnet set er WCAG 2.1 et lovkrav i EU for offentlige hjemmesider og mobilapplikationer, og hvis direktivet ikke overholdes, kan det resultere i retssager og bøder. Det er vigtigt for virksomheder og organisationer, der opererer i EU, at forstå kravene til webtilgængelighed og tage skridt til at sikre overholdelse.

Hvem skaber retningslinjer og standarder for webtilgængelighed?

Retningslinjerne og standarderne for webtilgængelighed er skabt af forskellige organisationer og grupper. Her er nogle af de største organisationer, der er involveret i at skabe retningslinjer og standarder for webtilgængelighed:

 1. World Wide Web-konsortiet (W3C): W3C er et internationalt fællesskab, der udvikler standarder for internettet. W3C skabte retningslinjerne for tilgængelighed af webindhold (WCAG), som er bredt vedtaget som de mest omfattende retningslinjer for webtilgængelighed.
 2. Den internationale organisation for standardisering (ISO): ISO er en ikke-statslig organisation, der udvikler standarder for forskellige brancher. ISO har udviklet en standard for webtilgængelighed, ISO 40500, som er baseret på WCAG.
 3. Den Europæiske Komité for Standardisering (CEN): CEN er en europæisk standardiseringsorganisation, der har udviklet en standard for webtilgængelighed, EN 301 549, som er baseret på WCAG.
 4. Access Board: Access Board er et amerikansk føderalt agentur, der udvikler retningslinjer og standarder for tilgængelighed i forskellige brancher, herunder webtilgængelighed. Access Board har udviklet Section 508-standarderne, som kræver overholdelse af WCAG 2.0 på et minimumsniveau af AA for føderale agenturer.

Overordnet set arbejder forskellige organisationer og grupper på at skabe retningslinjer og standarder for webtilgængelighed med det formål at sikre lige adgang til information og tjenester for personer med handicap.

Tilbage til toppen

Du er måske også interesseret i:

 • Afsløring af WCAG 2.2: Det næste niveau af inkluderende design

  Posted in Digital tilgængelighed, Webtilgængelighed on november 13, 2023

  Introduktion Inden for webdesign sker der hele tiden fremskridt. Og den seneste tilføjelse til WCAG-familien (Web Content Accessibility Guidelines), WCAG 2.2, har netop fået sin debut. Det er...

  Læs indlægEn illustration af en åben laptpo, der har en blyant og lineal i et X-mønster med teksten "WCAG 2.2" øverst og symbolet for universel tilgængelighed til højre for det.
 • Forstå din GrackleScan-karakter

  Posted in Digital tilgængelighed, Dokumenttilgængelighed on maj 10, 2024

  Når du modtager dine månedlige GrackleScan-rapporter, vil vi gerne hjælpe dig med at få indsigt i dine karakterer. Hvad betyder din karakter? Karakter Betydning Forklaring A+ Bestået Al tilgængelighed og overholdelse...

  Læs indlægGrackle Scan
 • Hvad er en Tagged PDF?

  Posted in Dokumenttilgængelighed on september 28, 2023

  En tagget PDF, også kendt som en "PDF med tags" eller "tilgængelig PDF", er en type PDF-fil (Portable Document Format), der indeholder strukturelle tags og metadata for at forbedre...

  Læs indlægGrackleDocs