En illustrasjon av provinsen Ontario ved siden av juridiske skalaer.

Kostnaden ved digital utilgjengelighet: Å navigere i samsvar med AODA innen 2025

Skrevet av: Jeff Mills på oktober 26, 2023

I Ontario er Accessibility for Ontarians with Disabilities Act (AODA) et fyrtårn som understreker hvor viktig det er å gjøre nettbaserte områder inkluderende for alle. Men hva skjer med organisasjoner som henger etter og ikke klarer å oppfylle kravene til digital tilgjengelighet og AODA innen fristen? Konsekvensene kan påvirke virksomheten på flere fronter.

Økonomiske konsekvenser

Manglende overholdelse av AODA-standardene kan føre til store bøter for organisasjoner. Avhengig av virksomhetens størrelse og art kan bøtene variere betydelig. For selskaper og bedrifter kan bøtene gå opp til $100 000 for hver dag bruddet fortsetter. For styremedlemmer og ledere i et selskap kan dagbøtene komme opp i $50 000. I tillegg til de umiddelbare bøtene kan organisasjoner også risikere søksmål eller saksomkostninger, noe som øker den økonomiske belastningen.

Skade på omdømmet

I en tid med sosiale medier og umiddelbar informasjonsspredning er virksomhetens omdømme uvurderlig. Hvis man ikke sørger for digital tilgjengelighet, kan det føre til negativ publisitet, særlig med tanke på det økende fokuset på inkludering og likeverd i dagens diskurs. Organisasjoner som ikke oppfyller kravene, risikerer å bli sett på som utdaterte, uengasjerte eller diskriminerende, noe som kan skremme bort potensielle kunder, partnere og ansatte.

Redusert rekkevidde på markedet

Statistikk fra Canada viser at over 22% av kanadierne har minst én funksjonsnedsettelse. Digital utilgjengelighet kan bety at man går glipp av et betydelig kundesegment. Nettsteder, apper eller plattformer som ikke er inkluderende, kan støte fra seg en stor del av befolkningen, noe som kan føre til tapte forretningsmuligheter og redusert inntektspotensial.

Operasjonelle utfordringer

Manglende tilgjengelighet påvirker ikke bare eksterne brukere, men kan også skape store utfordringer internt. Ansatte med nedsatt funksjonsevne kan ha problemer med å navigere i digitale infrastrukturer som ikke er kompatible, noe som kan føre til redusert effektivitet og produktivitet. Organisasjoner kan også oppleve økt turnover hvis de ikke kan tilby et inkluderende digitalt arbeidsmiljø.

Hemmet innovasjon

Innovasjon blomstrer når ulike perspektiver integreres. Ved å sikre digital tilgjengelighet åpner organisasjoner dører til innsikt og erfaringer fra en bredere demografisk gruppe. Manglende etterlevelse kan kvele potensielle samarbeid, ideer og vekstmuligheter.

Juridiske komplikasjoner

I tillegg til AODA finnes det en rekke internasjonale lover og standarder for universell utforming. Organisasjoner som opererer globalt eller ønsker å ekspandere internasjonalt, må kjenne til disse reglene. Hvis man ikke følger disse standardene, kan det føre til kompliserte rettssaker og unødvendige komplikasjoner, noe som kan hindre internasjonal virksomhet og partnerskap.

Veien videre

Det er viktig å forstå konsekvensene av manglende samsvar, men det er like viktig å se fordelene ved å ta i bruk digital tilgjengelighet:

 1. Forbedret brukeropplevelse: Nettsteder og plattformer som er i samsvar med AODA, gir ofte en smidigere og mer brukervennlig opplevelse for alle brukere, ikke bare de med nedsatt funksjonsevne.
 2. SEO-boost: Søkemotorer prioriterer tilgjengelige nettsteder, noe som fører til bedre søkerangeringer.
 3. Positivt merkevareimage: Ved å vise at man er opptatt av inkludering, kan man styrke organisasjonens omdømme og fremme interessentenes tillit og lojalitet.

En proaktiv tilnærming til overholdelse av AODA handler ikke bare om å unngå bøter. Det handler også om å anerkjenne bedriftenes rolle i å skape en inkluderende og rettferdig digital fremtid. Vi nærmer oss 2025, og det er på tide at organisasjoner handler nå. 

Ved å sikre digital tilgjengelighet kan bedrifter skape vekst, fremme innovasjon og bidra til et mer inkluderende digitalt landskap for alle.

Tilbake til toppen

Du kan også være interessert i:

 • Å forme fremtiden: Konsolideringens fremmarsj i den digitale tilgjengelighetsindustrien

  Posted in Digital tilgjengelighet, Dokumenttilgjengelighet, Nyheter, Partnerskap, Webtilgjengelighet, Disability Awareness, januar 4, 2024

  Bransjen for digital tilgjengelighet står foran en betydelig konsolidering i årene som kommer. Denne trenden er drevet av økende bevissthet om viktigheten av universell utforming, teknologiske fremskritt og press fra myndighetene....

  Les innleggetEn illustrasjon av et søylediagram med tre søyler, og den tredje søylen er en pil som peker oppover. Ved siden av vises symbolet for universell utforming.
 • Forståelse av akromatopsi

  Posted in Bevissthet om funksjonshemming on januar 3, 2023

  Jeg heter Ryan og er ansatt i AbleDocs som brukervennlighetsanalytiker. Jeg har en genetisk arvelig netthinnesykdom som heter akromatopsi. Det er en tilstand som kjennetegnes av...

  Les innlegget
 • Å gjøre dokumenter tilgjengelige: En enkel veiledning

  Posted in Dokumenttilgjengelighet on august 15, 2023

  Tilgjengelighet er en viktig faktor i vår stadig mer oppkoblede verden. Enten det dreier seg om en e-bok, en bedriftsrapport eller en nettside, er det viktig å sikre at så mange som mulig kan lese...

  Les innleggetGrackleDocs