Internasjonale standarder for webtilgjengelighet

Skrevet av: GrackleDocs på april 10, 2023

Standarder for nettilgjengelighet er retningslinjer som bidrar til å sikre at nettsteder og digitalt innhold er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Standardene er utformet for å gi alle brukere, uavhengig av funksjonsevne, lik tilgang til informasjon og tjenester.

Her er noen av de mest anerkjente standardene for nettilgjengelighet:

 1. Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG): WCAG er et sett med retningslinjer utviklet av World Wide Web Consortium (W3C) som gir et rammeverk for å gjøre nettinnhold tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Retningslinjene er inndelt i tre nivåer (A, AA, AAA) og dekker en rekke tilgjengelighetsproblemer, inkludert syns-, hørsels- og kognitive funksjonsnedsettelser.
 2. Americans with Disabilities Act (ADA): ADA er en amerikansk lov som forbyr diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne på offentlige steder, inkludert nettsteder. ADA inneholder retningslinjer for tilgjengelighet på nettet, som krever at nettsteder skal være tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne, inkludert blinde, døve og bevegelseshemmede.
 3. Paragraf 508 i Rehabiliteringsloven: Paragraf 508 er en amerikansk lov som pålegger føderale myndigheter å gjøre sin elektroniske teknologi og informasjonsteknologi tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Loven inneholder retningslinjer for nettilgjengelighet, blant annet krav til alternativ tekst, tastaturtilgjengelighet og teksting.
 4. EUs direktiv om webtilgjengelighet: EUs webtilgjengelighetsdirektiv krever at offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner skal være tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne. Direktivet inneholder retningslinjer for webtilgjengelighet, inkludert krav til alternativ tekst, tastaturtilgjengelighet og lydbeskrivelser.

Hva er de fire hovedkategoriene i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)?

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) er et sett med retningslinjer utviklet av World Wide Web Consortium (W3C) som gir et rammeverk for å gjøre nettinnhold tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelser. WCAG er inndelt i fire hovedkategorier, også kjent som "prinsipper", som er som følger:

 1. Kan oppfattes: Prinsippet om oppfattbarhet fokuserer på å sikre at nettinnhold kan oppfattes av alle brukere, inkludert brukere med syns-, hørsels- og kognitive funksjonsnedsettelser. Dette innebærer blant annet å sørge for alternativ tekst til bilder, bildetekster til videoer og beskrivende overskrifter til innholdet.
 2. Kan betjenes: Prinsippet om brukbarhet fokuserer på å sikre at nettinnholdet kan brukes av alle brukere, også brukere med nedsatt bevegelsesevne. Dette innebærer blant annet å sørge for tastaturnavigering og gi brukerne tilstrekkelig tid til å fullføre oppgavene.
 3. Forståelig nok: Prinsippet om forståelighet fokuserer på å sikre at nettinnholdet er forståelig for alle brukere, også brukere med kognitive funksjonsnedsettelser. Dette innebærer å bruke et klart språk og organisere innholdet på en logisk og konsekvent måte.
 4. Robust: Det robuste prinsippet fokuserer på å sikre at nettinnhold er kompatibelt med et bredt spekter av hjelpeteknologier, inkludert skjermlesere og talegjenkjenningsprogramvare. Dette inkluderer bruk av standard markup og å unngå bruk av proprietær teknologi.

Hva er WCAG 2.1 AA-standarder?

WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines 2.1 Level AA) er et sett med standarder utviklet av World Wide Web Consortium (W3C) som gir retningslinjer for å gjøre nettinnhold mer tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. WCAG 2.1 AA-standardene regnes som de mest oppdaterte og omfattende retningslinjene for webtilgjengelighet og er tatt i bruk av myndigheter, bedrifter og organisasjoner over hele verden.

WCAG 2.1 AA-standardene bygger på den forrige versjonen av retningslinjene (WCAG 2.0) og inneholder ytterligere krav til tilgjengelighet for nettinnhold. Noen av de viktigste kravene i WCAG 2.1 AA-standardene inkluderer:

 1. Alternativ tekst for bilder: Alt innhold som ikke er tekst, inkludert bilder, må ha følgende egenskaper alternative tekstbeskrivelser som formidler den samme informasjonen som bildet.
 2. Teksting og lydbeskrivelser: Multimedieinnhold, inkludert videoer og lyd, må ha undertekster og/eller lydbeskrivelser for å sikre tilgjengelighet for personer med nedsatt hørsel.
 3. Tastaturnavigering: Nettsidene må kunne navigeres ved hjelp av et tastatur, slik at de er tilgjengelige for personer med nedsatt bevegelsesevne.
 4. Kontrast og farge: Kontrasten mellom tekst og bakgrunn må oppfylle visse standarder for å sikre lesbarhet for personer med nedsatt syn.
 5. Hjelp til innspill: For å sikre tilgjengelighet for personer med kognitive funksjonsnedsettelser må nettsteder gi brukerne hjelp når det oppstår feil ved innsending av skjemaer.

Er WCAG 2.1 et lovkrav i USA?

Ja, WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1) anses som et lovkrav i USA. Americans with Disabilities Act (ADA) henviser ikke spesifikt til WCAG, men krever at offentlige lokaler, inkludert nettsteder, skal være tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne. Domstolene har tolket ADA slik at den også gjelder for nettsteder, og har i økende grad basert seg på WCAG som standard for nettilgjengelighet.

I tillegg til ADA finnes det andre lover og forskrifter som krever at WCAG 2.1 overholdes i USA. Section 508 i Rehabilitation Act krever at føderale myndigheter gjør sin elektroniske teknologi og informasjonsteknologi tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne, og WCAG 2.1 er en av de anerkjente standardene for samsvar. 21st Century Communications and Video Accessibility Act krever også at videoinnhold gjøres tilgjengelig, og WCAG 2.1 er en av standardene som kan brukes for å sikre samsvar.

Selv om det ikke finnes noen spesifikk lov som pålegger overholdelse av WCAG 2.1, regnes den som en anerkjent standard for nettilgjengelighet i USA. Hvis retningslinjene for nettilgjengelighet ikke overholdes, kan det føre til rettslige skritt og sanksjoner, inkludert bøter og advokatkostnader. Det er viktig at bedrifter og organisasjoner setter seg inn i kravene til webtilgjengelighet og iverksetter tiltak for å sikre etterlevelse.

Er WCAG 2.1 et lovkrav i EU?

Ja, WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1) er et lovkrav i EU. EUs webdirektiv krever at offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner skal oppfylle WCAG 2.1 på minimumsnivå AA.

EUs webtilgjengelighetsdirektiv ble vedtatt i 2016 og pålegger EUs medlemsland å sørge for at offentlige myndigheters nettsteder og mobilapplikasjoner er tilgjengelige for alle brukere, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. Direktivet ble gjennomført i nasjonal lovgivning i september 2018 og trådte i kraft 23. september 2019.

EUs webtilgjengelighetsdirektiv krever at offentlige organer sørger for at deres nettsteder og mobilapplikasjoner oppfyller følgende krav:

 1. Oppfyller WCAG 2.1 på minimum nivå AA.
 2. Publiser en tilgjengelighetserklæring som beskriver graden av tilgjengelighet på nettstedet eller mobilapplikasjonen.
 3. Tilby en tilbakemeldingsmekanisme der brukerne kan rapportere om tilgjengelighetsproblemer.
 4. Gjennomfør regelmessig testing og evaluering av tilgjengeligheten.
 5. Tilby tilgjengelige alternativer for innhold som ikke er tilgjengelig.

Generelt er WCAG 2.1 et lovkrav i EU for offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner, og manglende overholdelse av direktivet kan føre til rettslige skritt og bøter. Det er viktig at bedrifter og organisasjoner som opererer i EU, forstår kravene til universell utforming av nettsteder og iverksetter tiltak for å sikre at de overholdes.

Hvem lager retningslinjer og standarder for tilgjengelighet på nettet?

Retningslinjene og standardene for nettilgjengelighet utarbeides av ulike organisasjoner og grupper. Her er noen av de viktigste organisasjonene som er involvert i utarbeidelsen av retningslinjer og standarder for universell utforming av nettsteder:

 1. World Wide Web Consortium (W3C): W3C er et internasjonalt fellesskap som utvikler standarder for nettet. W3C har utarbeidet Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), som er allment anerkjent som de mest omfattende retningslinjene for tilgjengelighet på nettet.
 2. Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO): ISO er en ikke-statlig organisasjon som utvikler standarder for ulike bransjer. ISO har utviklet en standard for nettilgjengelighet, ISO 40500, som er basert på WCAG.
 3. Den europeiske standardiseringskomiteen (CEN): CEN er en europeisk standardiseringsorganisasjon som har utviklet en standard for nettilgjengelighet, EN 301 549, som er basert på WCAG.
 4. Access Board: Access Board er et føderalt organ i USA som utvikler retningslinjer og standarder for tilgjengelighet for ulike bransjer, inkludert webtilgjengelighet. Access Board har utviklet Section 508 Standards, som krever samsvar med WCAG 2.0 på minimumsnivå AA for føderale organer.

Overordnet sett arbeider ulike organisasjoner og grupper med å lage retningslinjer og standarder for nettilgjengelighet, med mål om å sikre lik tilgang til informasjon og tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne.

Tilbake til toppen

Du kan også være interessert i:

 • Forstå GrackleScan-karakteren din

  Posted in Digital tilgjengelighet, Dokumenttilgjengelighet on februar 7, 2023

  Når du mottar de månedlige GrackleScan-rapportene dine, ønsker vi å gi deg innsikt i karakterene dine. Hva betyr karakteren din? Karakter Betydning Forklaring A+ Bestått All tilgjengelighet og samsvar...

  Les innleggetGrackle Scan
 • Grackle er FEM år gammel!

  Posted in Nyheter on juni 2, 2021

  En kort samtale mellom to av grunnleggerne som brukte Google G Suite (nå Workspace) til å samarbeide om prosjekter - slik ble Grackle født. Mens Google jobbet hardt for å gjøre...

  Les innleggetMennesker-utdanning
 • AI og tilgjengelige dokumenter: Ikke tro på hypen

  Posted in Digital tilgjengelighet, Dokumenttilgjengelighet on august 31, 2023

  Den personlige og samfunnsmessige verdien av inkluderende digitale dokumenter I den digitale tidsalderen ser løftene om kunstig intelligens ut til å være ubegrensede. Fra selvkjørende biler til prediktiv analyse - de teknologiske fremskrittene...

  Les innleggetGrackleDocs