Hjelpemidler og teknologi: Eksempler og innsikt

Skrevet av: GrackleDocs på august 9, 2023

Hjelpemidler revolusjonerer måten personer med funksjonsnedsettelser samhandler med omverdenen på. Fra å gjøre det mulig for synshemmede å "se" ved hjelp av innovative hjelpemidler til å gjøre det enklere for bevegelseshemmede å orientere seg i omgivelsene, bryter dette feltet barrierer og utvider horisonten. Ved å fremme selvstendighet, forbedre evner og fremme inkludering handler hjelpemidler ikke bare om utstyr og programvare - det er en bevegelse som står for empati, innovasjon og menneskelig potensial. I denne artikkelen tar vi for oss ulike eksempler på hjelpemidler som forandrer menneskers liv, og gir et innblikk i hvordan disse fremskrittene bidrar til å skape en mer tilgjengelig fremtid.

Enten du er omsorgsperson, fagperson eller bare nysgjerrig på teknologiske nyvinninger, vil denne utforskningen avsløre den dyptgripende innvirkningen disse verktøyene har på enkeltpersoner og samfunnet som helhet.

Hva er tekniske hjelpemidler?

Med hjelpemidler menes utstyr, systemer og verktøy som er spesielt utviklet for å hjelpe mennesker med funksjonsnedsettelser å utføre funksjoner som ellers ville vært vanskelige eller umulige. Dette brede feltet omfatter et bredt spekter av produkter og tjenester, fra enkle, lavteknologiske hjelpemidler som forstørrelsesglass og bøker med stor skrift til komplekse, høyteknologiske hjelpemidler som stemmestyrte datamaskiner og spesialtilpassede mobilitetshjelpemidler. Hovedformålet med hjelpemidler er å øke uavhengigheten, mulighetene og den generelle livskvaliteten for personer med fysiske, sensoriske, kognitive eller kommunikasjonsmessige funksjonsnedsettelser. Ved å bygge broer og fjerne barrierer spiller hjelpemidler en viktig rolle når det gjelder å fremme inkludering og gjøre det mulig for personer med nedsatt funksjonsevne å delta mer aktivt i hverdagsaktiviteter, utdanning og arbeidsliv.

Typer av hjelpemidler

Hjelpemidler kategoriseres ut fra hvilke behov de dekker og hvilke funksjoner de har. Her er en oversikt over de ulike typene som er tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelser:

 1. Mobilitetshjelpemidler: Rullestoler, proteser, rullatorer og scootere som er utformet for å hjelpe personer med fysiske funksjonshemminger til å bevege seg selvstendig.
 2. Kommunikasjonshjelpemidler: Talegenererende utstyr, symboltavler og spesialisert programvare hjelper personer med tale- eller språkvansker å kommunisere effektivt.
 3. Synshjelpemidler: Verktøy som skjermlesere, punktskriftdisplayer og forstørrelsesprogrammer hjelper personer med nedsatt syn, slik at de kan lese, skrive og oppfatte omgivelsene.
 4. Høreapparater: Apparater som høreapparater, cochleaimplantater og forsterkede telefoner er skreddersydd for personer med hørselstap for å forbedre deres evne til å oppfatte lyd.
 5. Kognitive hjelpeverktøy: Programvare og utstyr som hjelper til med hukommelse, organisering og tidsstyring er spesielt nyttig for personer med kognitive vansker eller lærevansker.
 6. Miljøkontrollsystemer: For personer med alvorlige fysiske funksjonshemninger gjør disse systemene det mulig å kontrollere husholdningsapparater og andre aspekter ved omgivelsene ved hjelp av talekommandoer eller andre grensesnitt.
 7. Tilpasset datamaskintilgang: Spesialtilpassede tastaturer, mus, programvare for talegjenkjenning og andre verktøy gjør det mulig for personer med ulike funksjonshemminger å få tilgang til og bruke datamaskiner og Internett.
 8. Hjelpemidler for spising og personlig pleie: Redskaper, påkledningshjelpemidler og andre hjelpemidler som er utviklet for å hjelpe personer med begrenset fingerferdighet eller bevegelighet med daglig personlig pleie.
 9. Pedagogiske verktøy: Spesifikk programvare, utstyr og materiell som er skreddersydd for å støtte individuelle læringsbehov, og som hjelper elever med nedsatt funksjonsevne til å delta fullt ut i undervisningen.
 10. Transporthjelpemidler: Modifiserte kjøretøy, tilgjengelighetsfunksjoner i offentlig transport og relaterte tjenester for å imøtekomme de unike transportbehovene til personer med nedsatt funksjonsevne.
 11. Hjelpemidler for rekreasjon og fritid: Dette omfatter tilpasset sportsutstyr, kunstverktøy og hobbyrelaterte hjelpemidler som gjør det mulig for personer med nedsatt funksjonsevne å delta i fritidsaktiviteter.
 12. Helseovervåking og medisinsk utstyr: Ulike teknologier som støtter helsestyring, inkludert påminnelser om medisinering, falldeteksjon og spesialisert medisinsk utstyr til hjemmebruk.

Ved å tilby slike mangfoldige og skreddersydde løsninger spiller hjelpemidler en avgjørende rolle for å styrke selvstendighet, inkludering og generell trivsel for personer med nedsatt funksjonsevne, og de oppfyller deres unike behov på tvers av ulike aspekter av livet.

Hva er de tre nivåene av hjelpemidler?

Hjelpemiddelteknologi kan grovt sett klassifiseres i tre nivåer, som hver tilbyr ulike grader av kompleksitet og støtte. Disse nivåene bidrar til å identifisere og tilpasse teknologien til de spesifikke behovene og evnene til personer med nedsatt funksjonsevne.

 1. Lavteknologiske hjelpemidler:
  • Definisjon: Med lavteknologiske hjelpemidler menes enkle, ikke-elektroniske verktøy eller innretninger som hjelper personer med nedsatt funksjonsevne.
  • Eksempler: Storskriftbøker, håndholdte forstørrelsesglass, blyantgrep og sklisikre matter.
  • Søknad: Disse løsningene er generelt rimeligere og enklere å bruke, og gir viktig støtte uten at det kreves spesialopplæring eller betydelige økonomiske investeringer.
 2. Midtteknologiske hjelpemidler:
  • Definisjon: Mid-tech-hjelpemidler omfatter elektroniske eller batteridrevne hjelpemidler som har mer avanserte funksjoner enn lavteknologiske alternativer.
  • Eksempler: Lydbøker, elektroniske kalendere, stemmeforsterkere og grunnleggende kommunikasjonsutstyr.
  • Søknad: Disse verktøyene gir mer spesialisert støtte og inkluderer ofte funksjoner som tilpasning. Selv om de er mer komplekse enn lavteknologiske enheter, er de vanligvis brukervennlige og krever minimal opplæring.
 3. Høyteknologiske hjelpemidler:
  • Definisjon: Høyteknologiske hjelpemidler omfatter komplekse, ofte datastyrte systemer som gir sofistikerte løsninger for personer med nedsatt funksjonsevne.
  • Eksempler: Talegenererende utstyr, datahjelpemidler med øyestyringsteknologi, avanserte proteser og miljøkontrollsystemer.
  • Søknad: Disse teknologiene er utviklet for å avhjelpe mer komplekse eller alvorlige funksjonsnedsettelser, og tilbyr banebrytende løsninger. Høyteknologisk utstyr kan kreve betydelig opplæring, løpende støtte og en større økonomisk investering.

I hovedsak tilbyr disse tre nivåene av hjelpemidler et bredt spekter av løsninger, fra enkle hverdagshjelpemidler til svært spesialiserte og avanserte systemer.

Hva er de fem P-ene ved hjelpemidler?

"De 5 P-ene" er et omfattende rammeverk som skisserer de viktigste faktorene for effektiv implementering og bruk av hjelpemidler. Det legger vekt på en helhetlig tilnærming som sikrer at teknologien virkelig oppfyller de individuelle behovene til personer med funksjonsnedsettelser. Her er en forklaring på hver av de 5 P-ene:

 1. Person:
  • Definisjon: Den første P-en legger vekt på personen som skal bruke hjelpemiddelet.
  • Søknad: Det er viktig å forstå personens unike behov, preferanser, evner og mål. Dette inkluderer en evaluering av den spesifikke funksjonsnedsettelsen, personens daglige rutiner, livsstil og hvordan teknologien passer inn i det eksisterende miljøet.
 2. Formål:
  • Definisjon: Dette aspektet fokuserer på den spesifikke funksjonen eller målet som hjelpemiddelet er ment å oppfylle.
  • Søknad: En klar definisjon av de tiltenkte resultatene og hvordan teknologien skal bidra til å oppnå disse resultatene, sikrer at verktøyet er direkte tilpasset brukerens behov. Det kan dreie seg om alt fra å forbedre mobiliteten til å lette kommunikasjonen.
 3. Produkt:
  • Definisjon: Produktet refererer til selve hjelpemiddelet eller verktøyet.
  • Søknad: Når man skal velge riktig produkt, må man ta hensyn til funksjoner, brukervennlighet, kompatibilitet med andre hjelpemidler, kostnader og tilgjengeligheten av support og opplæring. Produktet må være godt tilpasset både personens behov og det tiltenkte formålet.
 4. Retningslinjer:
  • Definisjon: Retningslinjer omfatter juridiske, etiske og institusjonelle rammer som påvirker tilgjengeligheten og bruken av hjelpemidler.
  • Søknad: Å forstå de politiske implikasjonene innebærer å ta hensyn til aspekter som forsikringsdekning, juridiske rettigheter (for eksempel under Americans with Disabilities Act), offentlige programmer og institusjonell støtte. Dette sikrer at den enkelte kan få tilgang til og bruke teknologien innenfor det eksisterende regelverket.
 5. Sted:
  • Definisjon: Sted refererer til det fysiske miljøet der hjelpemiddelet skal brukes.
  • Søknad: Dette innebærer å evaluere og tilpasse det fysiske miljøet for å sikre at det er kompatibelt med teknologien. Det kan kreve endringer i hjemmet, på arbeidsplassen, på skolen eller i nærmiljøet for å sikre at teknologien kan brukes effektivt og trygt.

Sammen sikrer rammeverket med de 5 P-ene at utvelgelse, implementering og løpende bruk av hjelpemidler skjer på en måte som er personsentrert og kontekstuelt relevant.

Konklusjon

Hjelpemidler er et vitnesbyrd om menneskelig oppfinnsomhet og medfølelse, og bygger bro mellom begrensninger og muligheter. Fra enkle, lavteknologiske hjelpemidler til banebrytende, høyteknologiske løsninger - dette feltet er i kontinuerlig utvikling for å imøtekomme de ulike og unike behovene til personer med funksjonsnedsettelser. Enten det dreier seg om å forbedre kommunikasjonen, fremme selvstendighet eller gjøre det mulig å delta i utdanning og arbeidsliv, er hjelpemidler mer enn bare verktøy og utstyr. Det er en livline som knytter den enkelte til drømmene, målene og samfunnet. Ved å ta i bruk prinsippene om personsentrert design, formålstilpasning, produktvalg, policyforståelse og stedstilpasning skaper vi ikke bare verktøy, men også en mer inkluderende og empatisk verden. Hjelpemiddelteknologiens sanne kraft ligger ikke bare i innovasjonen, men i dens evne til å forandre liv, bryte ned barrierer og skape en fremtid der alle kan trives.

Tilbake til toppen

Du kan også være interessert i:

 • Tech4Good-priser

  Posted in Nyheter on juni 24, 2021

  Vi er glade for å kunngjøre at Grackle er finalist i Tech4Good AwardsDu kan lese mer her: Kunngjøring av Tech4Good Awards

  Les innleggetGrackle er en av finalistene til tilgjengelighetsprisen.
 • Et tilbakeblikk: W3Cs tekniske plenum og rådgivende komitémøter i 2023

  Posted in Konferanser, Digital tilgjengelighet on oktober 3, 2023

  Hvert år rundt september finner W3Cs Technical Plenary and Advisory Committee-møter (TPAC) sted et sted rundt om i verden. I min rolle som representant for den rådgivende komiteen har jeg vært så heldig...

  Les innleggetEn illustrasjon av en geit med tre personer rundt for å vise en planleggingskomité. Symbolet for universell utforming er til høyre for den.
 • Forkortelser og tilgjengelighet

  Posted in Digital tilgjengelighet on april 25, 2023

  World Wide Web Consortium's (W3C) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) har et eget suksesskriterium på AAA-nivå for testere, 3.1.4 Forkortelser. For å oppfylle dette kriteriet må alle forkortelser på en nettside...

  Les innleggetEn illustrasjon av to chatbobler, den ene med bokstavene F Y I og den andre tom. Ved siden av dem er det universelle tilgjengelighetssymbolet.