ADA-kompatible PDF-filer: Alt du trenger å vite

Skrevet av: GrackleDocs på februar 22, 2023

Hva gjør en PDF-fil ADA-kompatibel?

PDF-filer (Portable Document Format) er et populært filformat for deling og distribusjon av digitale dokumenter. Men ikke alle PDF-filer er like gode når det gjelder tilgjengelighet.

For å sikre at PDF-filer er tilgjengelige til personer med nedsatt funksjonsevne, må de være i samsvar med ADA (Americans with Disabilities Act).

Her er noen viktige punkter du bør ta hensyn til når du skal gjøre en PDF-fil ADA-kompatibel:

 1. Bruk strukturert innhold: Strukturert innhold er grunnlaget for tilgjengelighet i PDF-filer. Innholdet i PDF-filen bør være organisert på en logisk og hierarkisk måte, med overskrifter, avsnitt og lister som er identifisert på riktig måte. Dette gjør det enklere for brukere med funksjonsnedsettelser, for eksempel skjermlesere, for å navigere i innholdet.
 2. Legg til alternativ tekst: Alternativ tekst, også kalt alt-tekst, er en kort beskrivelse av et bilde som leses opp av skjermlesere. Alle bilder i PDF-filen bør ha alternativ tekst, som kan legges til via "Egenskaper" eller "Tagg" i Adobe Acrobat.
 3. Tilby tilgjengelige skjemaer: Skjemaer i en PDF-fil må utformes slik at de er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette innebærer blant annet å sørge for at alle skjemafelt er merket, og at skjemaet er utformet slik at det kan navigeres med tastaturet, slik at brukerne kan fylle ut skjemaet uten mus.
 4. Bruk egnede farger: Farger bør brukes på en måte som er tilgjengelig for personer med fargeblindhet eller svaksynthet. Tekst- og bakgrunnsfarger bør for eksempel ha tilstrekkelig kontrast, og farger bør ikke være den eneste måten å formidle informasjon på.
 5. Kontroller at PDF-filen er tagget: PDF-filer bør være riktig tagget, noe som betyr at dokumentets struktur og innhold er identifisert ved hjelp av tagger som samsvarer med leserekkefølgen i dokumentet. Tagging kan gjøres via "Tilgjengelighet"-alternativene i Adobe Acrobat.
 6. Sørg for tilgjengelige lenker: Lenker i PDF-filen bør være beskrivende og gi brukeren en kontekst. I stedet for å bruke "klikk her" som lenketekst, kan du for eksempel bruke en beskrivende setning som "last ned PDF-filen".
 7. Test av PDF for tilgjengelighet: Før du distribuerer PDF-filen, er det viktig å teste tilgjengeligheten ved hjelp av hjelpemidler som skjermlesere eller forstørrelsesprogrammer. Dette kan bidra til å identifisere eventuelle problemer som må løses for å sikre at PDF-filen er fullt tilgjengelig. Du kan også sjekke PDF-filens tilgjengelighet ved hjelp av AbleDocs' ADScansom lar deg teste enkeltdokumenter opp mot PDF/UA-standarden.

Hvordan vet jeg om PDF-filen min er ADA-kompatibel?

Etter hvert som stadig flere bedrifter og organisasjoner flytter virksomheten sin til nettet, er det viktig å sikre at digitalt innhold er tilgjengelig for alle, inkludert personer med nedsatt funksjonsevnehar blitt et kritisk problem. En vanlig type digitalt innhold er PDF-filer (Portable Document Format), som ofte brukes til dokumenter som håndbøker, skjemaer og rapporter.

For å sikre at PDF-filene dine er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne, må de være ADA-kompatible.

Hva er ADA-samsvar?

ADA står for Americans with Disabilities Act, en borgerrettighetslov fra 1990 som forbyr diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne. ADA innebærer at digitalt innhold, inkludert PDF-filer, skal utformes og utvikles på en måte som sikrer lik tilgang for alle, uavhengig av funksjonsnedsettelse.

Hvorfor er ADA-samsvar viktig for PDF-filer?

PDF-filer brukes ofte til dokumenter som inneholder viktig informasjon, for eksempel instruksjoner, håndbøker og skjemaer. Hvis disse filene ikke er ADA-kompatible, kan det hindre personer med nedsatt funksjonsevne i å få tilgang til og forstå informasjonen de inneholder, noe som kan føre til diskriminering og utestenging.

Hvordan finner du ut om PDF-filene dine er ADA-kompatible?

For å finne ut om PDF-filene dine oppfyller ADA-standardene, kan du bruke ulike verktøy og teknikker, som f.eks:

 1. Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG): WCAG er et sett med retningslinjer utviklet av World Wide Web Consortium (W3C) som gir anbefalinger for å gjøre digitalt innhold, inkludert PDF-filer, tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. For å sikre at PDF-filene dine oppfyller disse retningslinjene, kan du bruke WCAG-sjekklisten til å evaluere filens tilgjengelighet.
 2. Test av skjermleser: En skjermleser er et hjelpemiddel som brukes av personer med nedsatt syn for å få tilgang til digitalt innhold. For å sikre at PDF-filene dine er tilgjengelige for personer som bruker skjermlesere, kan du teste filen med et skjermleserverktøy for å sikre at all tekst leses riktig, og at bilder og andre ikke-tekstelementer er beskrevet på riktig måte.
 3. Brukertesting: Den mest effektive måten å sikre at PDF-filene er ADA-kompatible på, er å gjennomføre brukertester med personer med nedsatt funksjonsevne. Dette kan gi verdifull tilbakemelding på hvor enkelt eller vanskelig det er å få tilgang til og forstå informasjonen i filen.

Er PDF-filer på nettsteder ADA-kompatible?

PDF-filer kan by på utfordringer når det gjelder tilgjengelighet på nettsteder, ettersom de ofte er laget som bildebaserte filer eller inneholder skannede bilder av tekst. For å være ADA-kompatible må PDF-filer utformes med tanke på tilgjengelighet, noe som betyr at de må struktureres på en måte som gjør det mulig for skjermlesere og andre hjelpemidler å lese og navigere i innholdet.

Americans with Disabilities Act (ADA) krever at nettsteder skal være tilgjengelige for alle brukere, også personer med nedsatt funksjonsevne. Det betyr at PDF-filer på nettsteder må utformes med tanke på tilgjengelighet, slik at de kan brukes og forstås av personer med nedsatt funksjonsevne.

For å gjøre PDF-filer ADA-kompatible, bør du ta følgende hensyn:

 1. Tagging: PDF-filen må merkes med metadata som beskriver strukturen, inkludert overskrifter, lister, tabeller og lenker. Denne merkingen gjør det mulig for skjermlesere å identifisere dokumentets struktur og navigere deretter.
 2. Tekstgjenkjenning: PDF-filer som inneholder skannede bilder av tekst, må ha OCR (Optical Character Recognition), som konverterer teksten til maskinlesbar tekst. Dette gjør det mulig for skjermlesere å lese teksten høyt.
 3. Alternativ tekst: Bilder og grafikk i PDF-filen bør ha alternative tekstbeskrivelser som beskriver innholdet i bildet. Dette gjør det mulig for brukere med nedsatt syn å forstå betydningen av bildet.
 4. Kontrast: Kontrasten mellom tekst og bakgrunn må være høy nok til å sikre lesbarhet for brukere med nedsatt syn.
 5. Språk: PDF-filen bør utformes på riktig språk og ha de riktige språkinnstillingene. Dette gjør det mulig for skjermlesere å lese teksten på riktig språk.
Tilbake til toppen

Du kan også være interessert i:

 • AI og tilgjengelige dokumenter: Ikke tro på hypen

  Posted in Digital tilgjengelighet, Dokumenttilgjengelighet on august 31, 2023

  Den personlige og samfunnsmessige verdien av inkluderende digitale dokumenter I den digitale tidsalderen ser løftene om kunstig intelligens ut til å være ubegrensede. Fra selvkjørende biler til prediktiv analyse - de teknologiske fremskrittene...

  Les innleggetGrackleDocs
 • Den steinete reiseveien for personer med funksjonsnedsettelser

  Posted in Digital tilgjengelighet on juli 14, 2023

  Det å reise kan være en kilde til glede og spenning, og det kan gi oss nye omgivelser, møte andre kulturer og et avbrekk fra de daglige rutinene. Men for mennesker med nedsatt funksjonsevne er...

  Les innleggetEn illustrasjon av AbleBot holder opp et pass. Bak er et fly som forlater en destinasjonsmarkør.
 • Den usynlige barrieren: Avkoding av tilgjengelighetskrisen i memenes rike

  Posted in Digital tilgjengelighet on juni 26, 2023

  Selv om internett har blitt et verktøy for global kontakt, er det fortsatt viktig å fremme et stadig mer inkluderende digitalt landskap. Et aspekt som ofte unndrar seg oppmerksomhet i denne sammenhengen, er...

  Les innleggetEn illustrasjon av en dataskjerm med en rosa firkant på skjermen som representerer et meme. Ut av memet kommer en snakkeboble med teksten "LOL". Til venstre på skjermen er det universelle tilgjengelighetssymbolet.