Det du trenger å vite om testing for ADA-samsvar

Skrevet av: GrackleDocs på august 8, 2023

I en verden som blir stadig mer sammenkoblet, har det digitale landskapet blitt en integrert del av hverdagen. Internett har fundamentalt endret måten vi samhandler med verden rundt oss på, fra netthandel og nettbank til utdanning og helsetjenester. I takt med denne forvandlingen, sikre tilgjengelighet for alle brukere, også de med nedsatt funksjonsevne, har aldri vært viktigere. Americans with Disabilities Act (ADA) fastsetter retningslinjer for å sikre at nettsteder og digitale plattformer er tilgjengelige for alle. Her er det du trenger å vite om testing av ADA-samsvar.

Forstå ADA og digital tilgjengelighet

ADA, som ble vedtatt i 1990, forbyr diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne på alle områder av det offentlige liv. Selv om loven opprinnelig fokuserte på fysiske områder, har den utviklet seg til også å omfatte digital tilgjengelighet og sørge for at nettbaserte plattformer er like tilgjengelige for brukere med ulike forutsetninger.

Hvorfor compliance er viktig

Manglende overholdelse av ADA-standardene kan føre til juridiske problemer, og stadig flere søksmål er rettet mot utilgjengelige nettsteder. Enda viktigere er det at overholdelse av ADA-standardene fremmer inkludering og åpner nettplattformene dine for et bredere publikum, inkludert de 61 millioner voksne i USA som har en funksjonsnedsettelse.

Viktige fokusområder for ADA-samsvarstesting

Testing av ADA-samsvar innebærer å undersøke flere viktige områder:

 1. Oppfattbart innhold: Innholdet må være tilgjengelig for sansene, enten gjennom nettleseren eller gjennom hjelpeteknologier som f.eks. skjermlesere.
 2. Brukbart brukergrensesnitt: Brukerne må kunne navigere på nettstedet og bruke alle funksjonene, uavhengig av hvordan de får tilgang til det.
 3. Forståelig informasjon: Informasjonen og betjeningen av brukergrensesnittet må være forståelig, med tydelige instruksjoner og etiketter.
 4. Robust innhold: Innholdet må være robust nok til å kunne tolkes på en pålitelig måte av en rekke ulike brukeragenter, blant annet hjelpemiddelteknologi.

Testmetoder for ADA-samsvar

 1. Automatiserte testverktøy: Det finnes flere verktøy som kan skanne nettstedet ditt for å avdekke problemer med ADA. Disse verktøyene er nyttige for å identifisere åpenbare problemer, men kan overse mer subtile problemer knyttet til brukeropplevelsen.
 2. Manuell testing: Manuell testing innebærer at menneskelige testere bruker nettstedet på samme måte som en person med en funksjonsnedsettelse, ved hjelp av hjelpemidler som f.eks. skjermlesere. Denne metoden avdekker ofte problemer som automatiserte verktøy kan overse.
 3. Brukertesting med personer med nedsatt funksjonsevne: Dette innebærer å teste nettstedet ditt med virkelige brukere med funksjonsnedsettelser. Dette kan gi uvurderlig innsikt i hvor tilgjengelig nettstedet ditt egentlig er.

Vanlige utfordringer og fallgruver

 1. Overdreven tillit til automatiserte verktøy: Selv om automatiserte verktøy kan være et godt utgangspunkt, er de ikke tilstrekkelige alene. Det kreves menneskelig skjønn for å vurdere om ADA overholdes.
 2. Ignorerer mobil tilgjengelighet: ADA-kompatibilitet handler ikke bare om nettlesere, men også om mobile enheter. Nettstedet ditt må være tilgjengelig på alle plattformer.
 3. Forsømmelse av løpende etterlevelse: ADA-samsvar er ikke en engangsoppgave. Etter hvert som nettstedet ditt utvikler seg, må det testes jevnlig for å opprettholde samsvaret.

Vurder profesjonell hjelp

Avhengig av hvor komplekst nettstedet ditt er og hvilke ressurser du har til rådighet, kan det være lurt å vurdere profesjonell hjelp. Konsulenter innen universell utforming kan gi ekspertveiledning og gjennomføre omfattende tester for å sikre at nettstedet ditt oppfyller ADA-standardene.

Beste praksis for å sikre samsvar

 1. Utvikle en tydelig tilgjengelighetspolicy: Beskriv hvordan dere jobber med tilgjengelighet, og oppgi kontaktinformasjon for brukere som støter på problemer.
 2. Integrer universell utforming i designfasen: Det er tids- og ressursbesparende å bygge inn universell utforming i designfasen i stedet for å ettermontere den senere.
 3. Lær opp teamet ditt: Sørg for at de som er ansvarlige for å lage innhold og vedlikeholde nettstedet, forstår ADA-kravene.

Konklusjon

I den digitale tidsalderen er tilgjengelighet ikke bare et lovkrav, men også et samfunnsansvar. Ved å teste for ADA-samsvar sikrer du at nettplattformene dine er åpne og tilgjengelige for alle, noe som gjenspeiler ditt engasjement for mangfold og inkludering. Prosessen kan virke skremmende, men med en klar forståelse av retningslinjene, hensiktsmessige testmetoder og fokus på kontinuerlig forbedring er det mulig å nå målet om samsvar.

Omfavnende ADA-samsvar gjør mer enn å redusere den juridiske risikoen. Det gjør også at organisasjonen er i tråd med bredere sosiale verdier som inkludering og like muligheter. I et konkurranseutsatt marked kan det skille deg ut og gi gjenklang hos både forbrukere og interessenter. Arbeidet med å etterleve ADA er en investering i både etisk integritet og forretningsvekst, og bygger en merkevare som gir gjenklang i de prinsippene som definerer et medmenneskelig og inkluderende samfunn.

Tilbake til toppen

Du kan også være interessert i: