digital dokumentgrafikk på blå, svart bakgrunn

Begrenser dokumentets tilgjengelighet kvaliteten på innholdet?

Skrevet av: GrackleDocs på april 4, 2023

Med et slikt fokus på tilgjengelighet og tilgjengelig innhold dukker spørsmålet opp: Begrenser dokumenttilgjengelighet kvaliteten på innholdet?

Det enkle svaret? Nei. Faktisk er det å lage en dokument tilgjengelig kan forbedre kvaliteten på innholdet ved å gjøre det tydeligere, mer konsist og forståelig for alle, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne.

For eksempel ved å tilby alternativ tekst for bilder og grafikk kan bidra til å tydeliggjøre innholdet og gjøre det mer tilgjengelig for blinde og svaksynte. Bruk av overskrifter og lister for å organisere innholdet kan bidra til å gjøre det mer forståelig og lettere å navigere for alle, også personer med kognitive funksjonsnedsettelser.

Å sørge for at et dokument er tilgjengelig, betyr ikke nødvendigvis at det går på bekostning av kvaliteten. Faktisk er mange av teknikkene som brukes for å gjøre et dokument tilgjengelig, for eksempel å bruke et klart og konsist språk og organisere innholdet effektivt, også kjennetegn på god skriving og kommunikasjon. Til syvende og sist er det å gjøre et dokument tilgjengelig kan forbedre kvaliteten og sikre at den er tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne.

Hva er et tilgjengelighetsdokument?

Et tilgjengelighetsdokument er et dokument som er utformet og formatert for å være tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Tilgjengelighetsdokumenter kan omfatte ulike typer dokumenter, for eksempel PDF-filer, Word-dokumenter, PowerPoint-presentasjoner, nettsider og annet digitalt innhold.

Et tilgjengelighetsdokument bør utformes på en slik måte at det kan leses, forstås og brukes av personer med nedsatt funksjonsevne, inkludert personer som bruker hjelpemidler som for eksempel skjermlesere eller tekst-til-tale-programvare. Tilgjengelighetsdokumenter følger vanligvis etablerte standarder og retningslinjer for tilgjengelighet, for eksempel WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) eller Paragraf 508 i USA, for å sikre at de oppfyller spesifikke tilgjengelighetskrav.

Tilgjengelighetsdokumenter inneholder ofte funksjoner som alternativ tekst for bilder, riktig bruk av overskrifter og lister, tilstrekkelig fargekontrast og hensiktsmessig bruk av tabeller og skjemaer. Disse funksjonene bidrar til å sikre at innholdet er tilgjengelig for alle, inkludert personer med syns-, hørsels-, kognitive eller fysiske funksjonsnedsettelser.

Hvordan gjør jeg dokumentet mitt tilgjengelig?

Her er noen generelle trinn du kan følge for å gjøre dokumentet ditt tilgjengelig:

 1. Bruk et klart og enkelt språk: Bruk et enkelt språk og unngå sjargong eller tekniske termer som kan være vanskelige å forstå for enkelte lesere.
 2. Bruk riktig formatering: Bruk overskrifter, lister og andre formateringsalternativer for å organisere innholdet og gjøre det lettere å lese og forstå.
 3. Oppgi alternativ tekst for bilder: Oppgi alternative tekstbeskrivelser for bilder og annet innhold som ikke er tekst, slik at brukere som ikke kan se bildet, likevel kan forstå innholdet.
 4. Bruk tilstrekkelig fargekontrast: Bruk farger med høy kontrast for å få tekst og bilder til å skille seg ut og sørge for at de er lette å lese for svaksynte.
 5. Bruk tilgjengelige skrifttyper og -størrelser: Bruk skrifttyper som er lette å lese, for eksempel sans-serif-skrifter, og sørg for at skriftstørrelsen er stor nok til å kunne leses av svaksynte.
 6. Sørg for at tabeller og skjemaer er tilgjengelige: Bruk tabelloverskrifter og -beskrivelser for å gjøre innholdet i tabellene forståelig for skjermlesere, og sørg for at skjemafeltene har etiketter og er utformet slik at de er tilgjengelige for tastaturbrukere.
 7. Sjekk om det er problemer med tilgjengeligheten: Bruk en tilgjengelighetskontroll eller testverktøy, for eksempel tilgjengelighetskontrollen i Microsoft Word eller AbleDocs' ADScan, for å identifisere og løse tilgjengelighetsproblemer i dokumentet.

Ved å følge disse trinnene kan du gjøre dokumentet tilgjengelig for alle, også personer med nedsatt funksjonsevne. Det er viktig å merke seg at universell utforming er en kontinuerlig prosess, og du bør gjennomgå og oppdatere dokumentet regelmessig for å sikre at det forblir tilgjengelig over tid.

Hva er de fire kjennetegnene på et tilgjengelig dokument?

De fire kjennetegnene ved et tilgjengelig dokument er

 1. Kan oppfattes: Et tilgjengelig dokument må kunne oppfattes av alle, også personer med syns- eller hørselsnedsettelser. Det betyr at innholdet må presenteres på en måte som gjør det enkelt å oppfatte med ulike sanser. For eksempel kan alternativ tekst til bilder, undertekster til videoer og transkripsjoner av lydinnhold gjøre et dokument lettere å oppfatte.
 2. Kan betjenes: Et tilgjengelig dokument må kunne brukes av alle, inkludert personer med fysiske funksjonshemninger eller nedsatt bevegelsesevne. Det betyr at innholdet må være utformet slik at det kan betjenes med ulike inndatametoder, for eksempel tastatur, mus eller hjelpemidler. Bruk av meningsfull lenketekst og tastatursnarveier kan for eksempel gjøre et dokument mer brukervennlig.
 3. Forståelig nok: Et tilgjengelig dokument må være forståelig for alle, også personer med kognitive funksjonsnedsettelser eller lærevansker. Det betyr at innholdet må utformes slik at det er tydelig, kortfattet og lett å forstå. For eksempel kan det å bruke klarspråk, organisere innholdet ved hjelp av overskrifter og lister og unngå komplisert eller teknisk språk gjøre et dokument mer forståelig.
 4. Robust: Et tilgjengelig dokument må være robust og kompatibelt med ulike typer brukeragenter, for eksempel nettlesere, hjelpemidler og annen programvare. Det betyr at innholdet må utformes slik at det er kompatibelt med ulike typer programvare og enheter, og slik at det fungerer effektivt med hjelpemidler. Det kan for eksempel gjøre et dokument mer robust hvis man bruker standard markeringsspråk og unngår proprietære formater.

Ved å sikre at et dokument kan oppfattes, brukes, forstås og er robust, kan det være tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne. Disse egenskapene er definert i retningslinjene for tilgjengelig webinnhold (WCAG), som er allment anerkjent som standarden for digital tilgjengelighet.

Hvorfor er det viktig å gjøre dokumenter tilgjengelige?

Det er viktig å gjøre dokumenter tilgjengelige fordi det sikrer at alle, også personer med nedsatt funksjonsevne, kan få tilgang til og forstå informasjonen i dokumentet. Tilgjengelige dokumenter er utformet slik at de kan oppfattes, brukes, forstås og er robuste, noe som gjør dem tilgjengelige for personer med visuelle, auditive, fysiske og kognitive funksjonsnedsettelser.

Tilgjengelighet er et lovpålagt krav i mange land, blant annet i USA, Canada og EU. Manglende overholdelse av tilgjengelighetskravene kan føre til rettslige skritt, for eksempel søksmål eller bøter. I tillegg har mange organisasjoner, både offentlige og private, innført tilgjengelighet som beste praksis for å fremme inkludering og sikre at deres produkter og tjenester er tilgjengelige for alle.

I tillegg til juridiske og etiske hensyn kan det å gjøre dokumenter tilgjengelige også ha praktiske fordeler. Dokumenter som er tilgjengelige, er ofte enklere å forstå og bruke, også for personer uten funksjonsnedsettelser. Dette kan forbedre brukeropplevelsen og redusere behovet for støtte og opplæring. I tillegg kan det å gjøre dokumenter tilgjengelige hjelpe organisasjoner med å nå ut til et bredere publikum og unngå å ekskludere potensielle kunder eller brukere med funksjonsnedsettelser.

Det er viktig å gjøre dokumenter tilgjengelige fordi det fremmer inkludering, sikrer overholdelse av lover og regler, forbedrer brukeropplevelsen og hjelper organisasjoner med å nå ut til et bredere publikum.

Tilbake til toppen

Du kan også være interessert i:

 • Hvorfor PDF/UA?

  Posted in Dokumenttilgjengelighet on juli 21, 2023

  Standarder for universell tilgjengelighet (UA) har som mål å gjøre dokumenter tilgjengelige for så mange som mulig, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. Her er 10 grunner til at brukere bør opprette PDF-filer i henhold til UA...

  Les innleggetGrackleDocs
 • Hva er en tagget PDF?

  Skrevet i Dokumenttilgjengelighet on september 28, 2023

  En tagget PDF, også kjent som "PDF med tagger" eller "tilgjengelig PDF", er en type PDF-fil (Portable Document Format) som inneholder strukturelle tagger og metadata for å forbedre...

  Les innleggetGrackleDocs
 • Holdningsendring og engasjement for å levere tilgjengelige dokumenter

  Posted in Dokumenttilgjengelighet on oktober 4, 2023

  I en tid preget av raske teknologiske fremskritt og et stadig økende fokus på inkludering, gjennomgår måten vi tilnærmer oss dokumenttilgjengelighet på en betydelig endring. I dag, mer enn noen gang før, er...

  Les innleggetGrackleDocs